Το Δημοτικό Συμβούλιο Σητείας θα συνεδριάσει την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00 με τα παρακάτω θέματα:

– Συγκρότηση διοικητικών συμβουλίων των Επιχειρήσεων και Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

– Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις των φορέων: Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, Αναπτυξιακή Λασιθίου, Αιολικά Πάρκα Αχλαδίων, Αιολικά Πάρκα Κρυών, Ανεμόεσσα Αιολικά Πάρκα.

Συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών του Δήμου: Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής, Επιτροπή Κυκλοφοριακών θεμάτων.

– Ορισμός δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Σητείας.

– Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης του Ο.Α.Σ. με θέμα την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

– Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Γούδουρα».

– Λήψη απόφασης για ρύθμιση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΥΑΣ προς το Δήμο και απαλλαγή των προσαυξήσεων.

– Τροποποίηση σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.

– Λήψη απόφασης για παραχώρηση δωρεάν χώρου ταφής σε άπορη οικογένεια.

Σχετική πρόσκληση απηύθυνε ο Πρόεδρος κ. Νίκος Μεραμβελλιωτάκης.