Πρόσκληση σε ακροάσεις της παιδικής και νεανικής χορωδίας Δήμου Αγίου Νικολάου στις 23.9.2019.