Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε την έγκριση των όρων επενδυτικού δανείου ύψους 4.700.000  € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του ενταγμένου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» έργου «Ανέγερση νέου Δημαρχείου Σητείας». Πρόκειται προφανώς για ένα σημαντικό θέμα, η εξέλιξη του οποίου, όπως όλα δείχνουν μέχρι τώρα, είναι θετική. Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Νίκος Μακρυνάκης.

Ως γνωστόν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας (375/2018 ) εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για την ένταξη του Δημαρχείου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» (στον Άξονα Προτεραιότητας Ανέγερση ή /και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτηρίων» στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του Υπ. Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση, το Σώμα είχε δεσμευτεί, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, για την συνομολόγηση του επενδυτικού δανείου σύμφωνα με τους όρους της σχετικής ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα με απόφαση ( 17/4/19 ) του Υπ. Εσωτερικών. Ακολούθως το Ταμείο Παρακαταθηκών με έγγραφο που απέστειλε στο Δήμο στις 10/5/19 ενημέρωσε για την έγκριση της χορήγησης επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στο Δήμο ύψους 4.700.000 ενταγμένο στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» για την εκτέλεση του έργου και συγκεκριμένα: κατά 75% ποσό 3.525.000 από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25% ποσό 1.175.000 από πόρους του Ταμείου. Παράλληλα απέστειλε υπόδειγμα της απόφασης που πρέπει να λάβει το Δ.Σ. και στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι όροι συνομολόγησης του δανείου.

Το Δ.Σ. ενέκρινε τους όρους του επενδυτικού δανείου. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη διάρκεια εξόφλησης του δανείου, η οποία ορίζεται σε 15 έτη, την έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου, που είναι η 1 Ιανουαρίου του επόμενου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από την σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.

 

Επιτόκια και υποχρεώσεις

Το επιτόκιο χορήγησης: σταθερό (ενδεικτικό) 3,31 % για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Το ακριβές επιτόκιο θα προσδιοριστεί κατά τον χρόνο της εκταμίευσης του εν λόγω ποσού από την ΕΤΕπ προς το Ταμείο. Σταθερό επιτόκιο 3,43% για το 25% από το Ταμείο.

Ως προς την εκχώρηση εσόδων, στη δανειακή σύμβαση περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με βάση την σύμβαση δικαιούχου και Ταμείου για τα εγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, δεν βαρύνει τον δικαιούχο με τη επιφύλαξη της παρ.7 του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13022/19/4/18.

Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων, σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις, γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, με μεταφορά ποσών στο λογαριασμό της παρ.3 του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ. Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο πραγματοποιείται ανά εξάμηνο από την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που αποστέλλονται από το Ταμείο.

 

Ο έλεγχος

Η χρήση των πόρων διαπιστώνεται από το Ταμείο, την Τεχνική Γραμματεία ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά κατά την λήξη του προγράμματος, που ο Δήμος μετά την ολοκλήρωση του έργου δεν διασφαλίζει την λειτουργία και την συντήρηση του, σύμφωνα με τον σκοπό της ένταξης για πέντε έτη ή και περισσότερο.

Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν κάνει ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι» θα ακολουθείται η εξής διαδικασία: εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα, καταγγέλλεται η δανειακή σύμβαση, παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ η πληρωμή δανειακών υποχρεώσεων και ο Δήμος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης των μελλοντικών εσόδων για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών. Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ, μετά την απένταξη του έργου, αποδίδονται από το Ταμείο στο ΠΔΕ ως έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων.

 

Οι τοποθετήσεις

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Συμεών Συμεωνίδης εξέφρασε την σύμφωνη άποψη για την έγκριση των όρων. Αλλά και επεσήμανε ότι «έχει σημασία η προτεραιότητα του σχεδιασμού των έργων που θέτει μία δημοτική αρχή η οποία θα πρέπει να αφορά πρώτα τις λαϊκές ανάγκες. Η χρηματοδότηση έργων θα πρέπει να είναι μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπως είναι και η συγκεκριμένη».

Ο επικεφαλής της παράταξης «Σητεία Μπροστά» κ. Θοδωρής Πατεράκης αφού εξέφρασε επίσης την συμφωνία στην έγκριση των όρων του επενδυτικού δανείου, τόνισε ότι «δεν είναι ένας δανεισμός αφού τα χρήματα θα πληρωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το πρόγραμμα “Φιλόδημος” ήταν μία επιτυχημένη κίνηση της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. διότι μέσω αυτού δόθηκαν πολλά χρήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου Βαθμού.

Οφείλω να ευχαριστήσω την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διότι από την στιγμή που βρήκαμε μία έτοιμη οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί επί δημαρχίας κ. Κουρουπάκη, έπρεπε να γίνει επικαιροποίηση. Έτρεξαν, εργάστηκαν και βράδια για να μπορέσουμε να ωριμάσουμε αυτό το έργο και να υποβάλουμε εμπρόθεσμα την πρόταση.

Επίσης οφείλω να ευχαριστήσω τον τότε Σύμβουλο του κ. Σκουρλέτη κ. Μαρίνο Ρουσιά, ο οποίος αποδέχθηκε το αίτημα το Δήμου Σητείας, το οποίο στηρίχθηκε και από τον βουλευτή κ. Μανώλη Θραψανιώτη, για να προβλεφθεί στην πρόσκληση του “Φιλόδημου” και η ανέγερση νέων Δημαρχείων. Αν δεν ήταν αυτό δεν θα καταφέρναμε αυτή την στιγμή, σε δύσκολες περιόδους, να έχουμε αυτήν την τεράστια χρηματοδότηση για να κτίσουμε ένα Δημαρχείο.

Να τονίσω ότι ο Δήμος Σητείας είναι ο μοναδικός Δήμος στην Κρήτη που δεν είχε Δημαρχείο. Οφείλω να ευχαριστήσω και τον Βουλευτή κ. Μανώλη Θραψανιώτη και και τον Υπουργό Εσωτερικών».

Οι όροι του επενδυτικού δανείου εγκρίθηκαν ομόφωνα.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ