Ο υγρότοπος του Αλμυρού αποτελεί έναν πραγματικό παράδεισο για την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια ελώδη περιοχή 48 στρεμμάτων που τροφοδοτείται μόνιμα με υφάλμυρο νερό από καρστικές πηγές. Η μέση ετήσια παροχή είναι περίπου 2000 λίτρα/δευτερόλεπτο.

Το μεγαλύτερο μέρος της οριοθετημένης περιοχής καταλαμβάνει καλαμιώνας. Στο παράκτιο τμήμα συναντάμε το κρινάκι της θάλασσας. Στον Αλμυρό βρίσκουν τροφή, καταφύγιο και ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης πολλά είδη πανίδας, κυρίως πτηνά.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας