Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για τη δραματική έλλειψη προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Μανόλης Συντυχάκης και Γιώργος Λαμπρούλης. Αναφέρουν:

Το Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου παραμένει  το πλέον υποστελεχωμένο στην 7η ΥΠΕ και ένα από τα πλέον υποστελεχωμένα Νοσοκομεία της χώρας, με ποσοστό πληρότητας μονίμων υπαλλήλων, σε σχέση ακόμη και με τον ανεπαρκή οργανισμό, κοντά στο 55% .

Οι ελλείψεις προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθμίδων, σε όλα τα τμήματα και τις κλινικές είναι τεράστιες, δεδομένου πως αποτελεί το μοναδικό νοσοκομείο δευτεροβάθμιας παροχής  υγείας, που καλείται να καλύψει τις ανάγκες όλου του Νομού Λασιθίου. Λόγω έλλειψης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού λειτουργεί πολλές φορές στα όρια της  ασφάλειας, με φαινόμενα συνεχόμενης εργασίας και  εξουθένωσης  του  προσωπικού του, στο οποίο οφείλονται ρεπό και άδειες ετών. Ενώ συχνό είναι το φαινόμενο της παραπομπής των ασθενών σε άλλες υγειονομικές μονάδες εκτός νομού.

Η έλλειψη ιατρικού προσωπικού έχει οδηγήσει στην  πρόσφατη αναστολή της λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων, στην οριακή κάλυψη με το απαραίτητο προσωπικό στην λειτουργία των Τ.Ε.Π και αυτή μόνο με τη βοήθεια από άλλες υγειονομικές δομές, στην οριακή λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος και της Χειρουργικής Κλινικής και στην προβληματική λειτουργία και άλλων κλινικών.

Σημαντικότατες ελλείψεις  προσωπικού υπάρχουν επίσης σε βοηθητικό Υγειονομικό προσωπικό (τραυματιοφορείς και βοηθοί θαλάμων), προσωπικό τεχνικής υπηρεσίας (διαφόρων ειδικοτήτων), διοικητικό προσωπικό, όπου επίκεινται και νέες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης. Το πρόβλημα οξύνεται με τα φαινόμενα πρόσκαιρης κάλυψης και φυγής του προσωπικού σε άλλες υγειονομικές μονάδες, μετακινήσεις, αποσπάσεις, συνταξιοδοτήσεις  κ.τ.λ. Στο ήδη αποδεκατισμένο προσωπικό προστίθενται και οι εργαζόμενοι με διάφορων ειδών συμβάσεις, οι οποίοι ζουν σε καθεστώς συνεχούς εργασιακής ανασφάλειας, με τη συνεχή αγωνία για την ανανέωση των συμβάσεων τους. Ενδεικτικά από τους έντεκα διορισμένους της  1ΕΓ 2016 προκήρυξης, παρέμεινε μόνο ένας.

Οι αιτίες αυτής της επικίνδυνης για την υγεία του πληθυσμού της περιοχής κατάστασης, βρίσκονται στην αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Πολιτική που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ με την υποχρηματοδότηση και την εμπορευματοποίηση της Υγείας, στη βάση των κατευθύνσεων της ΕΕ, για τη στήριξη της κερδοφορίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει:

– Για να γίνουν μόνιμες προσλήψεις επαρκούς αριθμού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού κ.ά.), με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής .

– Για να μονιμοποιηθούν άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου που εργάζονται με ελαστικές σχέσεις  εργασίας (Επικουρικοί, ΟΑΕΔ) και να μη χάσει κανείς τη δουλειά του.

Οι Βουλευτές

Συντυχάκης Μανώλης

Λαμπρούλης Γιώργος