Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21-10-2019 και ώρα 18:00 στην αίθουσα “Αντώνης Στρατάκης” της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου  με θέματα  συνεδρίασης:

Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019

Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.Ν.)

Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Α.Ν.)

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Κυκλοφορίας

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Εθελοντισμού – Κοινωνικών Θεμάτων

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο “ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ”

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον ΣΕΔΗΚ (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων  Κρήτης)

Συζήτηση επί εισηγήσεως Προϊστ/νης Εσόδων Οικ. Υπηρεσίας η οποία αφορά ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4483/2017 άρθρο 67

Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τα όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υπό την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης“ (ΕΚΕΤΑ), για την συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Wifi4EU, ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής  και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης αυτής”

Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού πάροχου ψηφιακών αναμεταδόσεων με το διακριτικό τίτλο “DIGEA -ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.” και του Δήμου Αγίου Νικολάου σχετικά με την παραχώρηση χώρου για τη χρήση οικίσκου στη θέση “Πινές”.

Συζήτηση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών του Δήμου η οποία αφορά “Έγκριση εργασιών εφαρμογής υψομετρικής μελέτης διαμόρφωσης δρόμου εντός σχεδίου Νεάπολης Αγίου Νικολάου στο ΟΤ 131 μπροστά από την ιδιοκτησία του Γεωργίου Καρυδιανάκη

Συζήτηση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών σχετικά με την αναπροσαρμογή εξέδρας επί πεζοδρομίου στην οδό Επιμενίδου 67 στον Άγιο Νικόλαο για την Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων  Αναψυκτηρίου

Συζήτηση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών του Δήμου η οποία αφορά “Εισήγηση για την ανάπλαση κλίμακας οδού Μαραθώνος μετά από την υπ΄αριθμ. 11837/2-8-2018 αίτηση της EUROPLAN”

Συζήτηση επί εισηγήσεως Δ/νσης Περιβάλλοντος η οποία αφορά “Διαχείριση παραγωγικών ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου”

Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Περιβάλλοντος σχετικά με “Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγίου
Νικολάου”

Συζήτηση επί εγγράφου Ένωσης Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων & Μοτ/των Ν. Λασιθίου Κρήτης σχετικά με παραχώρηση χρήσης πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Αγίου Νικολάου

Συζήτηση σχετικά με τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια “Δαπάνες Οργάνωσης παθητικής αεράμυνας” (Προμήθεια σειρήνων συναγερμού)

Έγκριση 8ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εργασία μίσθωσης κάδων για απόρριψη ογκωδών αντικειμένων

Έγκριση παράτασης παραχώρησης προσωρινής θέσης στάθμευσης στον κ. Κουλεντάκη Ιάσωνα

Έγκριση ένταξης στον πίνακα παροχής κοινωφελούς εργασίας για ανηλίκους

Έγκριση της αριθμ. 9/2019 απόφασης Κοινότητας Βραχασίου η οποία αφορά επικαιροποίηση της 24/2013 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Βραχασίου

Έγκριση οριστικής παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών/εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016