Την κάθετη αντίθεση και την αντίδρασή τους εκφράζουν για άλλη μια φορά φορείς της περιοχής της Σητείας για το υβριδικό έργο του Αμαρίου και την χωροθέτηση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (υποέργο 1-ΑΣΠΗΕ) στην περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Κατσιδωνίου -Καρυδίου -Ζάκρου -Χανδρά του Δήμου Σητείας. Το έργο επίσης αποτελείται από το Σύστημα Ελεγχόμενης Παραγωγής και Αποθήκευσης Ενέργειας (υποέργο 2-ΣΕΠΑΕ) που χωροθετείται στα διοικητικά όρια των Δήμων Αμαρίου και Ρεθύμνης.

Πρόσφατα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, με την οποία εγκρίνεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υβριδικού έργου Αμαρίου. Η εξέλιξη αυτή, προκαλεί έντονη αναταραχή στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου προβλέπεται η χωροθέτηση των δύο αιολικών πάρκων, αλλά και συνολικά στο Δήμο Σητείας.

 

Συνάντηση με το Δήμαρχο

Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκε και συνάντηση εκπροσώπων των προαναφερόμενων Τοπικών Κοινοτήτων και των Πολιτιστικών Συλλόγων Κατσιδωνίου, Σιτάνου, Καρυδίου, με τον Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη. Μεταξύ άλλων στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Σταυρωμένου Γιάννης Κριτσωτάκης, Κατσιδωνίου Παναγιώτης Λιλιμπάκης – εκπροσώπησε και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Ζάκρου Κώστα Κεγκερίδη, που δεν μπόρεσε να παραστεί, ωστόσο είχε συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Τ.Σ. την προηγούμενη ημέρα, συζητήθηκε το θέμα και εκφράστηκε η σύμφωνη γνώμη για συνολικές δράσεις αντίδρασης.

Ο κ. Λιλιμπάκης δήλωσε ότι «η συνάντηση με τον κ. Ζερβάκη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπογραφή της απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συζητήσαμε το θέμα και το τί θα γίνει από ‘δω και έπειτα. Ο Δήμαρχος υποσχέθηκε ότι θα είναι μπροστάρης στο δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Το θέμα θα θέσει άμεσα και στον Περιφερειάρχη Κρήτης.

Στη συνέχεια εξήγησε τους λόγους.

 

Αντιβαίνει στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο

«Οι κάτοικοι, οι φορείς της Σητείας, το Δημοτικό Συμβούλιο, αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, επιστημονικοί φορείς και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας απέρριψαν την χωροθέτηση των αιολικών πάρκων του υποέργου 1 (ΑΣΠΗΕ) στην περιοχή της Σητείας για πολλούς σημαντικούς λόγους, τους οποίους περιέγραψαν λεπτομερώς στην φάση της δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΕ του έργου.

Το υποέργο 1, όπως αναφέρεται, αποτελείται από δύο Αιολικά Πάρκα με 26 γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες (ύψους 140 μ.), νέο υποσταθμό Υψηλής Τάσης 150KV επιφάνειας 12.000 τ.μ., νέα υπόγεια γραμμή μεταφοράς Μέσης Τάσης μήκους 15,4 χλμ., νέα εναέρια γραμμή μεταφοράς με πυλώνες Υψηλής Τάσης 150KV μήκους 9 χλμ., 2 νέους οικίσκους ελέγχου επιφάνειας 2×245,00=490 τ.μ. και συνοδά έργα νέας οδοποιίας μήκους 26 χλμ. και συντήρηση- βελτίωσης υπάρχουσας δασικής οδοποιίας μήκους 5 χλμ.

Οι λόγοι απόρριψης της χωροθέτησης του υποέργου 1 (ΑΣΠΗΕ) στην περιοχή της Σητείας, μεταξύ άλλων αφορούν το γεγονός ότι η χωροθέτησή του έρχεται σε αντίθεση με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Κρήτης που προβλέπει την χωροθέτηση των ΑΠΕ ως εξής: στην ευρύτερη ζώνη των τριών ενεργειακών κόμβων της Κρήτης, στις κεφαλές των μεγάλων φραγμάτων και εντός των ορίων “ευρέων ζωνών αναζήτησης για εγκαταστάσεις ΑΠΕ”», ανέφερε.

 

Το Γεωπάρκο

«Επίσης», συνέχισε, «το σύνολο του σχεδιαζόμενου υποέργου 1 (ΑΣΠΗΕ) χωροθετείται σε περιοχή του Δήμου Σητείας, η οποία λόγω των σπάνιων γεωλογικών σχηματισμών της και του φυσικού τοπίου, των σπηλαιολογικών της θησαυρών και του αρχαιολογικού και πολιτισμικού της δυναμικού αξιολογήθηκε ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο προστατευόμενο από την Unesco.

Με την χωροθέτηση γιγαντιαίων Αιολικών πάρκων μέσα στο Γεωπάρκο, όπως τονίζεται, με την καταστροφή των σχεδιασμένων γεωλογικών διαδρομών του και την ανεπιστρεπτί διάσπαση και αλλοίωση του φυσικού του τοπίου, αμφισβητείται πλέον το Γεωπάρκο στο σύνολό του και υπονομεύεται η διατήρηση του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Η χωροθέτηση των Αιολικών πάρκων θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, όπως επισημαίνεται, στο είδος τουρισμού που αναπτύσσεται στην περιοχή, του εναλλακτικού (φυσιολατρικός, περιπατητικός), αγροτουρισμού, γεωτουρισμού (σπηλαιολογικός), θρησκευτικού, αρχαιολογικού».

 

Και άλλα ζητήματα

«Η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων», συμπλήρωσε, «δεν εξασφαλίζει τις προβλεπόμενες από το Νόμο αποστάσεις από τους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής ούτε από τους θεσμοθετημένους αρχαιολογικούς χώρους.

Η ΜΠΕ δεν είναι συμβατή με την άδεια παραγωγής που διαθέτει η εταιρεία “Τέρνα Ενεργειακή” ΑΒΕΤΕ. Η εταιρεία διαθέτει, όπως επισημαίνεται, άδεια παραγωγής για τα Αιολικά Πάρκα ισχύος 81 MW (27 ανεμογεννήτριες x3 MW= 81MW), ενώ η ΜΠΕ αναφέρεται σε ισχύ 89,1MW (27 ανεμογεννήτριες x3,3 MW = 89,1 MW) και η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων σε ισχύ 85,8MW (26 ανεμογεννήτριες x3,3 MW = 85,8 MW). Επίσης η ΜΠΕ δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της την ύπαρξη μεγάλου αριθμού σπηλαίων στην περιοχή χωροθέτησης των Αιολικών Πάρκων -μερικά εκ των οποίων είναι τα σημαντικότερα σε επίπεδο Κρήτης και έχουν πλούσιο διάκοσμο, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά για τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν στα σπήλαια από την χρήση εκρηκτικών. Ακόμη η ΜΠΕ αγνοεί τους κινδύνους για τα παλιά κτίσματα και πολιτιστικά μνημεία των παραδοσιακών οικισμών της περιοχής και υποτιμά όπως τονίζεται τους κινδύνους που δημιουργούν τα έργα στα επιφανειακά και υπόγεια νερά της περιοχής. Ιδιαίτερα για τα νερά της πηγής της Ζάκρου, των Χοχλακιών και της Ζου.

Οι επιπτώσεις του έργου θα είναι τεράστιες και στην ορνιθοπανίδα της περιοχής, ενώ δεν εξετάζονται οι επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και την μελισσοκομία. Η χωροθέτηση των Αιολικών Πάρκων θα επιταχύνει την ερημοποίηση της περιοχής, όπως υπογραμμίζεται, και οι επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στις υπάρχουσες καλλιέργειες στην φάση κατασκευής των έργων είναι πολύ μεγάλες λόγω της σκόνης, του θορύβου, και των δονήσεων από την χρήση εκρηκτικών και της άμεσης γειτνίασης με τους υπάρχοντες οικισμούς».

 

Οι αποφάσεις

«Η άποψη των κατοίκων για το έργο έχει εκφραστεί με ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις λαϊκών συνελεύσεων των Τοπικών Κοινοτήτων, στις οποίες προβλέπεται η χωροθέτηση των Αιολικών Σταθμών και των συνοδών έργων και με ομόφωνη αρνητική επίσης απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας.

Οι αποφάσεις αυτές είναι απολύτως δικαιολογημένες και δεν αφήνουν σε κανένα το περιθώριο να έχει απατηλή εντύπωση ότι οι πολίτες της Σητείας θα αποδεχθούν την καταστροφή του ευνοημένου από την φύση όπου τους, χωρίς να αγωνιστούν με όλα τα μέσα για την αποτροπή της», επεσήμανε..

 

Πολλά τα αρνητικά

Και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιτάνου κ. Μανώλης Πατελάκης στάθηκε στην καταστροφή της ευρύτερης περιοχής, εφ’ όσον υλοποιηθεί το έργο. «Θα υποφέρει η περιοχή, ένα μεγάλο μέρος της οποίας θα τσιμεντοποιηθεί. Τα αρνητικά είναι πάρα πολλά. Δεν είμαστε κατά των ΑΠΕ, αλλά όχι μέσα στα σπίτια μας. Κάπου αλλού. Ο υπουργός υπέγραψε χωρίς να λάβει υπ’ όψιν του ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, ο Δήμος Σητείας, η Περιφέρεια, οι Τοπικές Κοινότητες έχουν πει “όχι”. Εμείς θα παλέψουμε να μην εγκατασταθούν εδώ οι ανεμογεννήτριες. Γιατί θα πρέπει να γίνουν στον τόπο μας; Μόνο εδώ υπάρχει αέρας; Τί είναι η Σητεία, ο σκουπιδότοπος της Κρήτης;», αναρωτήθηκε.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ