Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης  Γονέων του Δήμου Ιεράπετρας, αφού παρακολούθησε, διερεύνησε και ενημερώθηκε επιμελώς, για όλες εκείνες τις ενέργειες που έλαβαν χώρα από το Φεβρουάριο έως και το Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους, αναφορικά με το ως άνω θέμα, ομόφωνα και σε κάθε επίπεδο, εκφράζει τη λύπη και την ανησυχία του για τις παραλείψεις σε επίπεδο επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου στο Καβούσι του Δήμου Ιεράπετρας.

Στεκόμαστε μακριά από τις όποιες τυχόν προσπάθειες επικοινωνιακής πολιτικής του ζητήματος, απ’ όπου κι αν προέρχονται και, επιθυμούμε, διεκδικούμε αλλά και απαιτούμε τη λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου στο Καβούσι και την έμπρακτη και παραγωγική εμπλοκή όλων στην άμεση επίλυση των θεμάτων που έχουν προκύψει.

Το οφείλουμε στα παιδιά μας, στην εν γένει παρουσία μας έναντι  της πλούσιας μουσικής παράδοσης του τόπου μας, σε καθετί που συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση και ενίσχυση της μουσικής και όχι μόνο εκπαίδευσης στην περιοχή μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο