Ενέκρινε η  Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το αίτημα του Δήμου Σητείας για την παράταση της  κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το αίτημα  απέστειλε η Περιφέρεια με θετική εισήγηση προς την Γενική Γραμματεία.

«Έχουμε ζητήσει», ανέφερε ο  Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, «την παράταση για την κήρυξη της περιοχής σε έκτακτη ανάγκη για άλλους έξι μήνες.

Έχει έρθει η έγκριση, οπότε παρατείνεται ο χρόνος προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα έργα με την διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία».

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΚΗ