Ο υγρότοπος του Αλμυρού αποτελεί έναν πραγματικό παράδεισο για την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια ελώδη περιοχή 48 στρεμμάτων που τροφοδοτείται μόνιμα με υφάλμυρο νερό από καρστικές πηγές. Το μεγαλύτερο μέρος της οριοθετημένης περιοχής καταλαμβάνει καλαμιώνας του είδους Phragmites australis. Στο παράκτιο τμήμα του συναντάμε κρινάκια της θάλασσας. Στον Αλμυρό βρίσκουν τροφή, καταφύγιο και ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης πολλά είδη πανίδας, κυρίως πτηνά.

Ο επισκέπτης που θα επισκεφτεί τον Αλμυρό από την πλευρά της εκκλησίας της Ανάληψης θα παρακολουθήσει τις πολλές πάπιες, πολλών μεγεθών και χρωμάτων, να “παίζουν” και να αναζητούν την τροφή τους.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας