Αναρωτιόμαστε, έκανε συγκεκριμένη πρόταση προς το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης; Αν ναι, ποια είναι η απάντηση που έλαβε;

Έχει προχωρήσει τόσα χρόνια σε μελέτες εξεύρεσης νέων πιο αποτελεσματικών μεθόδων εφαρμογής της δακοκτονίας με βάση τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα νέα δεδομένα της εποχής ή χρησιμοποιείται η ίδια όλα αυτά τα χρόνια;

Τέλος, η Περιφέρεια ως αποκλειστικά αρμόδια για την εφαρμογή της δακοκτονίας έχει κάποια ευθύνη της κατάστασης;”