Σε 1.053.000 ευρώ ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα είναι ο προϋπολογισμός για το 2020 του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου.

Όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα πολιτιστικά, Χάρης Αλεξάκης, ο ΠΑΟΔΑΝ έχει επιτύχει ομαλή και παραγωγική συνεργασία με το Δήμο ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση των επενδύσεων σε κοστοβόρα έργα υποδομής, τα οποία χρησιμοποιεί και αξιοποιεί κατάλληλα ο Οργανισμός για την ανάπτυξη του πολιτιστικού και αθλητικού τομέα. Έτσι, η λογική του προϋπολογισμού του, περιορίζεται σε ένα επίπεδο διαχείρισης δαπανών κάλυψης προμηθειών κλπ. δαπανών που αφορούν διοργανώσεις ή συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων, φιλοξενίας προσώπων που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές, συντηρήσεις των υποδομών, τα λειτουργικά του έξοδα και μισθώματα κτιρίων κλπ.

«Ο ΠΑΟΔΑΝ έχει μεγαλώσει αρκετά», τόνισε ο κ. Αλεξάκης, εξηγώντας ότι αρκετές από τις εγγραφές δαπανών στον Προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές, με βάση αντίστοιχες δαπάνες του προηγούμενου έτους. Οι ανάγκες και απαιτήσεις των διοργανώσεων, με αρκετά απρόβλεπτα ζητήματα που προκύπτουν στην πορεία, υπαγορεύουν την ανάγκη και της διαρκούς αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, με αύξηση των αντίστοιχων κωδικών, εξήγησε, αναλύοντας τον τρόπο που γίνεται και διαφωτίζοντας τα νέα μέλη του Δ.Σ. για τον τρόπο που λειτουργεί ο ΠΑΟΔΑΝ και το ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων που καλείται να καλύψει στον πολιτιστικό και στον αθλητικό τομέα, έχοντας να επιδείξει ένα πλούσιο και αντικειμενικά αναγνωρισμένο από την τοπική κοινωνία έργο, όπως τόνισαν τόσο ο αντιδήμαρχος όσο και ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΝ Λευτέρης Ραφαϊλάκης.

 

Πηγές χρηματοδότησης

Προσπάθεια της διοίκησης, είπε ο κ. Ραφαϊλάκης, είναι η αξιοποίηση όσο το δυνατόν καλύτερα των ίδιων πόρων του Οργανισμού, μιας και ο βασικός κορμός τους αποτελεί πάγια ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο, ύψους 800.000 ευρώ, αλλά και η αξιοποίηση ιδιωτικών χορηγιών, κυρίως για τις μεγάλες διοργανώσεις πολιτιστικών/ αθλητικών γεγονότων στον Άγιο Νικόλαο και την ευρύτερη περιοχή. Επιδίωξη, όπου αυτό είναι εφικτό, είναι η παράκαμψη του δημόσιου λογιστικού, που απαιτεί τεράστια γραφειοκρατία και απώλεια χρόνου, με απευθείας χρηματοδότηση δράσεων ή προμηθειών από τον ιδιώτη προς τον προμηθευτή ή προμήθεια σε είδος και όχι χρημάτων.

Σε ό,τι αφορά ειδικά τις χορηγίες, ο κ. Ραφαϊλάκης ανακοίνωσε ότι θα συγκροτηθεί και πάλι διαπαραταξιακή επιτροπή από μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΝ η οποία θα λαμβάνει γνώση επακριβώς όλων των χορηγιών και του τρόπου διάθεσής τους, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.

Σημαντικό είναι ότι στο εξής οι οικονομικού αντικειμένου αποφάσεις και τα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμών δεν θα υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρά μόνο στον κατασταλτικό έλεγχό του. Αυτό, όπως αναφέρθηκε, θα επιταχύνει κατά πολύ την εξόφληση των προμηθευτών του ΠΑΟΔΑΝ, σε σύγκριση με το παρελθόν.

Ο κ. Ραφαϊλάκης αποποιήθηκε της αποζημίωσης που δικαιούται ως πρόεδρος του Δ.Σ. επειδή, όπως είπε, είναι μισθωτός του δημοσίου, ενώ εγκρίθηκε αποζημίωση, όπως προβλέπει το καταστατικό του Οργανισμού, στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Θεοδ. Μπεκατώρο, που αντιστοιχεί στο 40% της αποζημίωσης του προέδρου (περί τα 250 ευρώ μηνιαίως).

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ