Αρκετή συζήτηση έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ με αφορμή αιτήματα επιχειρήσεων για ρύθμιση οφειλών τους προς την επιχείρηση.

Τονίστηκε ότι το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ είχε από 2018 αποφασίσει τη ρύθμιση οφειλών καταναλωτών, χωρίς να προχωρήσει σε συγκεκριμένη αντιμετώπιση οφειλών από επιχειρήσεις, που συνήθως πρόκειται για οφειλές μεγάλου ύψους.

Η Δημοτική Επιχείρηση δεν δεσμεύεται από την πάγια ρύθμιση που ισχύει σε περιπτώσεις ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο. Μπορεί να ισχύσει δυνητικά, αλλά η Επιχείρηση διαμορφώνει με δική της απόφαση το καθεστώς των ρυθμίσεων που θα εφαρμόσει, ώστε να αποτρέψει τη συσσώρευση χρεών, ιδίως από «μεγάλους» καταναλωτές.

Πάγια τακτική από πλευράς της ΔΕΥΑΑΝ ήταν να δέχεται π.χ. από μεγάλα ξενοδοχεία μεταχρονολογημένες επιταγές, ώστε το αργότερο μέχρι τα μέσα της επόμενης χρονιάς να έχουν εξοφλήσει τις οφειλές του προηγούμενου έτους. Και αυτό γινόταν πάντα με ενημέρωση και σχετική έγκριση του Δ.Σ. της επιχείρησης.

Στη βάση αυτή, ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΑΝ Ιωαν. Πεδιαδίτης πρότεινε οι οφειλές του προηγούμενου έτους να εξοφλούνται έως την 31η  Ιουλίου του επόμενου έτους. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από τον καταναλωτή και στο διακανονισμό δεν θα μειώνονται οι τόκοι.

Κατ’ εξαίρεση, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και εφ’ όσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΑΝ θα έχει τη δυνατότητα, κατά περίπτωση, να εξετάζει σχετικό αίτημα μεγάλου οφειλέτη.

Σύμφωνα με την 152/2019 Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ η επιτροπή για τον έλεγχο και τον διακανονισμό λογαριασμών ύδρευσης ανεξαρτήτως ποσού οφειλής αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Βαγγέλη Μαυρικάκη, τον Αντιπρόεδρο Μανόλη Λεμπίδη και τη Διευθύντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Αργυρώ Σταυρακάκη.

 

Με ποιους όρους

Για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών καταναλωτών επιχειρήσεων, ξενοδοχείων κλπ. προς τη ΔΕΥΑΑΝ, αποφασίστηκε ομόφωνα να ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

  1. Οι οφειλές του προηγούμενου έτους να εξοφλούνται έως την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.
  2. Το ποσό της οφειλής δύναται να ρυθμιστεί σε όσες δόσεις εξυπηρετεί την επιχείρηση που αιτείται τον διακανονισμό.
  3. Δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από τόκους.
  4. Η πρώτη δόση της οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
  5. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
  6. Οι τρέχοντες λογαριασμοί πρέπει να εξοφλούνται κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η ρύθμιση και θα γίνεται διακοπή της υδροδότησης.
  7. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται επίσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρεις συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, με συνέπεια:

α) Την υποχρεωτική άμεση καταβολή εφάπαξ του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης.

β) Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται άμεση βεβαίωση της οφειλής του στην αρμόδια ΔΟΥ.

  1. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εφ’ όσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι δύναται το κατά περίπτωση εξέταση αιτήματος από την αρμόδια επιτροπή της ΔΕΥΑΑΝ.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ