Επισκέφθηκα το Βιολογικό του Αγίου Νικολάου γιατί θέλησα να ενημερωθώ για την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάρτιο. Καθόλα εντυπωσιακή ήταν η ξενάγηση που μου έγινε από τον αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ κ. Δημήτριο Κρανιώτη.

Τα στάδια της επεξεργασίας

 Η περιήγηση μας ξεκίνησε από την είσοδο των βοθρολυμάτων που έρχονται στο Βιολογικό με τα βυτία και το αντλιοστάσιο εισόδου των λυμάτων που έρχονται από την πόλη του Αγίου Νικολάου. Δίπλα υπάρχει η μονάδα απόσμησης, το κτίριο ενέργειας, το κτίριο προεπεξεργασίας, η δεξαμενή εξισορρόπησης, η δεξαμενή αερισμού και οι 3 δεξαμενές των μεμβρανών. Προχωρήσαμε στο σύστημα αφυδάτωσης της λάσπης. Τελευταίο στάδιο της τριτοβάθμιας επεξεργασίας είναι η επεξεργασία με ακτινοβολία. To επεξεργασμένο και καθαρό πλέον νερό οδηγείται προς τη δεξαμενή χλωρίωσης και συνεχίζει προς την έξοδο προς τη θάλασσα του Αλμυρού.
ΛΕΩΝ.Κ.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας