Έτοιμο να λάβει έγκριση για διπλασιασμό της δυναμικότητας επεξεργασίας ελαιοπυρήνα είναι το Πυρηνελαιουργείο Ιεράπετρας, που λειτουργεί στη θέση Πλατειά Όψη, Μακρυλιάς, του Δήμου Ιεράπετρας.

Η απόφαση, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ, για την υλοποίηση της επένδυσης της επέκτασης της δυναμικότητας βρίσκεται προς υπογραφή στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Γουλιδάκη.

Συγκεκριμένα η μονάδα που διαθέτει ως σήμερα άδεια για επεξεργασία 250 τόνων ελαιοπυρήνα το 24ωρο, πρόκειται να διπλασιάσει τη δυναμικότητα επεξεργασίας, επεκτείνοντας το μηχανολογικό εξοπλισμό του, σε 500 τόνους/ 24ωρο. Η μονάδα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο επί 3,5 μήνες το χρόνο, κατά τη διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου. Οι ποσότητες των παραγόμενων προϊόντων ετησίως υπολογίζονται σε 26.000 τόνους πυρηνόξυλου και 20.000 τόνους πυρηνέλαιου.

Η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, της τελευταίας αδειοδότησης της μονάδας είναι 1.072.000 ευρώ και της επέκτασης – εκσυγχρονισμού  200.000 ευρώ.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης έχει γνωμοδοτήσει θετικά ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους της επένδυσης και το τελικό, πράσινο φως δίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

  • Αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ.