Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγ. Νικολάου αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών την έγκριση για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με τις εξής ειδικότητες: 1 ΠΕ Διοικητικού, 1 ΠΕ-Διοικητικού, 1 Αρχιτέκτονα – Μηχανικό, 1 ΤΕ Πληροφορικής, 2 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΔΕ Πληροφορικής, 4 Δημοτικής Αστυνομίας, 2 ΔΕ Δημοτικής Οδοποιϊας,  1 Οδηγό Αυτοκινήτων, 1 Κηπουρό, 1 Δομικών Εργων, 1 Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών, 1 Κλητήρα – Γενικών Καθηκόντων, 1 Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, 2 Εργατών Εργων.

Την πρόταση, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ, συνέταξε το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου, στο πλαίσιο των προβλέψεων που προβλέπει ο Οργανισμός του Δήμου, συσχετίζοντας τις ανάγκες με τις κενές θέσεις που προκύπτουν κατόπιν των προσλήψεων συμβασιούχων από το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας, εξήγησε ο δήμαρχος.

Η νομοθετική ρύθμιση που πέρασε η κυβέρνηση στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να προσλαμβάνουν με οχτάμηνες συμβάσεις προσωπικό το οποίο θα πληρώνεται από ίδια έσοδα που έχει ο Δήμος από τέλη και εισφορές (τέλη παρεπιδημούντων, ακίνητης περιουσίας κλπ.). Το χρηματικό ποσό από αυτά τα έσοδα υπολογίζεται χονδρικά σε 1,5 εκατομμύριο, είπε ο δήμαρχος από τα οποία θα μπορούσε να διαθέσει ένα ποσό της τάξεως των 200 χιλιάδων για να προσλάβει εποχικούς υπαλλήλους που έχει ανάγκη, όπως μηχανικούς για να ολοκληρώσει μελέτες αλλά και δημοτικούς αστυνομικούς που τόσο έχει ανάγκη ο Δήμος προκειμένου να εφαρμόσει κανόνες και κανονιστικές αποφάσεις που σχετίζονται με την ευταξία και ομαλή λειτουργία του Δήμου. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο ή μάλλον αδύνατον να επιτευχθεί με τον ένα μόνο δημοτικό αστυνομικό που διαθέτει σήμερα…

Επίσης, το θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον στο Δήμο να αναθέτει κομμάτια της καθαριότητας με εργολαβίες σε ιδιώτη.

Με αυτές τις αλλαγές, η δημοτική αρχή ευελπιστεί ότι θα μπορέσει να κινηθεί με μεγαλύτερη ευελιξία για να ξεπεράσει στρεβλώσεις του νομικού πλαισίου και να αντιμετωπίσει προβλήματα, που δεν μπορούσε τα προηγούμενα χρόνια.