Αυτές τις γιορτές ας σκεφτούμε πριν οδηγήσουμε, ευχές του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου