Και επίσημα ανέλαβε από το βράδυ της Δευτέρας την θέση του προέδρου του Τμήματος Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης ο Αγιονικολιώτης μηχανικός Μιχάλης Χωραφάς. Η σχετική ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρει:

Την 13η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.2 του Ν.1486/1984 η ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ/ΤΑΚ, για την εκλογή των Οργάνων διοίκησης με την παρουσία όλων των μελών (55) που την απαρτίζουν. Τα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων έχουν ως εξής:

Προεδρείο Αντιπροσωπείας
1. Ιωάννης Σχινάς, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Πρόεδρος (# open TEE)
2. Μαρία Λυδακή, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος, (Δ.Κ.Μ.)
3. Ηλίας Σπανάκης, Μηχ. Παραγωγής & Δ/σης, Γεν. Γραμματέας (# open TEE)

Διοικούσα Επιτροπή
1. Μιχαήλ Χωραφάς, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος, (Δ.Κ.Μ.)
2. Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος (# open TEE)
3. Γεώργιος Αγαπάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός,  Γεν. Γραμματέας (Δ.Κ.Μ.)
4. Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)

  1. Ιωάννης Κλάδος, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)
    6.Μηνάς Μανιαδής, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (# open TEE)
  2. Αντώνης Μαυρογιάννης, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)
  3. Κων/νος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος (Α.Μ.Α.Κ.)
    9.Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος (Δ.Κ.Μ.)
    Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.