Ανοικτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ, καθώς είναι η πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων.
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με αφορμή την έναρξη των εκπτώσεων, ότι σήμερα τα μεγάλα καταστήματα, τα πολυκαταστήματα και οι αλυσίδες καταστημάτων θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11 π.μ. έως 8 μ.μ.,

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αγιου Νικολαου αναφέρει ότι από Δευτέρα 13/01/2020 έχουν μπει σε ισχύ οι χειμερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και 29/02/2020. Την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων στις 19/01/2020 τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά από τις 11.00 έως τις 20.00.

Κατά την χρονική διάρκεια των εκπτώσεων οι έμποροι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να είναι ξεκάθαρο το ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων τους καθώς επίσης θα πρέπει να αναγράφεται η παλιά τιμή και η τροποποιημένη λόγω έκπτωσης του κάθε προϊόντος .

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή !

Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν 4177/ 2013 σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδων (5.000 ) €.Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση σε διάστημα πεντε ( 5 ) ετών το πρόστιμο αυξάνεται στο 3 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης .
Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς η παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους η ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών με έκπτωση η ενέχουν οτιδήποτε μορφής απόκρυψη η παραπλάνηση του καταναλωτή επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000)€ .Εφόσον το σχετικό πρόστιμο επιβληθεί για δεύτερη φορά ως προς την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ( 5 ) ετών τότε αυτομάτως αυξάνεται στο
3 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης .

ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ !!