Καθαρισμός δέντρων από συνεργείο που έχει αναλάβει την φροντίδα Πρασίνου του Δήμου έλαβε χώρα την Τετάρτη στην περιοχή της Κιτροπλατείας.