Η Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου έχοντας υπόψη:

α)Τα άρθρα 295 και 296του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455 Β ́/ 1978)

β) Τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ν.2696/99 (ΦΕΚ 57Α ́/99).

γ) Αριθμ.πρωτ.:19/08-01-2020 έγγραφο Π.Α.Ο.Δ.ΑΝ.

δ) Αριθμ.Πρωτ.13709/20-01-2020 Απόφαση Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου /Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:ΨΤ1Ε7ΛΚ-346).

Αποφασίζει την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχήματος επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και συγκεκριμένα επί των παραλιακών οδών Ιωσήφ Κουνδούρου, Ακτή Παπά Νικολάου Παγκάλου (Κιτροπλατεία), Ακτή Θεμιστοκλέους και Ακτή Στυλιανού Κουνδούρου

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για την Κυριακή 26-01-2020 και από ώρες 11:00 έως πέρας εκδήλωσης 7ου Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

H Λιμενάρχης

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.

Χασιώτη Δήμητρα