«Τρεις Ιεράρχες: Εκφραστές της εκκλησιαστικής παιδαγωγίας», το θέμα της επόμενης ομιλίας στην Σχολή Γονέων.