Από τα ΚΕΠ Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνεται ότι τα ΚΕΠ Αγίου Νικολάου (010) και Νεάπολης (567) δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου λόγω συμμετοχής των εργαζομένων σε επιμορφωτικό σεμινάριο.