Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ κατά την τελευταία του συνεδρίαση υπό την προεδρία του κ. Σταύρου Συλλιγαρδάκη, το 1ο πρακτικό δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (master plan) της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σητείας».

Πρόκειται, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Μαρίζας Ψαράκη στην ΑΝΑΤΟΛΗ, για ένα πολύ σημαντικό έργο όπως επισημάνθηκε, που θα αναδείξει τις ανάγκες των επόμενων 20 έως 30 χρόνων σε ότι αφορά την ύδρευση του Δήμου Σητείας. Είναι μία χρηματοδοτούμενη μελέτη από το ΕΣΠΑ μέσω της Περιφέρειας Κρήτης. Συμμετέχουν όλες οι ΔΕΥΑ της Κρήτης, δημοπρατήθηκε η συγκεκριμένη μελέτη, συμμετείχαν πέντε ομάδες μελετητών εκ των οποίων προκρίθηκαν δύο και μειοδότησε μία με 41% έκπτωση.

Προβλέπεται καταγραφή όλων των σημερινών δεδομένων, δικτύων, δεξαμενών, υδροληψιών, πηγών, γεωτρήσεων μέσα από τη μελέτη που θα δώσει ένα γενικό σχέδιο για τα επόμενα πολλά χρόνια. «Ποιες είναι οι ανάγκες μας, πώς πρέπει να κινηθούμε, έτσι ώστε να έχουμε επάρκεια νερού και καλή ποιότητα νερού. Όλα αυτά θα αναδείξει η συγκεκριμένη μελέτη η οποία θα καταλήξει σε ένα έργο το οποίο μέσω – όπως μας έχουν ενημερώσει – και πάλι προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που τρέχει ή με το επόμενο, θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί έτσι ώστε να κάνουμε παρεμβάσεις», όπως ανέφερε ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΣ κ Σταύρος Ψωμαδάκης, με δηλώσεις του στην ΑΝΑΤΟΛΗ. Τέτοιες παρεμβάσεις επί παραδείγματι αφορούν το άνοιγμα νέων γεωτρήσεων, την βελτίωση συνθηκών σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη και άλλα. «Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για την μελλοντική κάλυψη των αναγκών της ύδρευσης όλου του Δήμου Σητείας. Η μελέτη θα αναδείξει το πρόβλημα και τη λύση του», πρόσθεσε.