Τη μία εκ των δύο προσφορών που κατέθεσαν στο Δήμο Αγίου Νικολάου οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αποκατάσταση και επαναλειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων, στις Κουρούνες, προέκρινε η Οικονομική Επιτροπή η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Δημάρχου Αντώνη Ζερβού. Οι δύο προσφορές, υπενθυμίζομε, επανακατατέθηκαν στο Δήμο, όπως είχε ζητήσει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Νίκος Κοκκίνης,  από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, επικαιροποιώντας και επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη επένδυση.

Ο Δήμαρχος όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή ότι η ομάδα «Δινεράκη – Βελημβασάκη» είχε καταθέσει πρόταση από τις 20 Ιανουαρίου, την οποία επιβεβαίωσαν με νεώτερη επιστολή τους στις 5 Φεβρουαρίου, προς την Οικονομική Επιτροπή, χωρίς αλλαγές. Εξήγησε ότι ο Δήμος κατόπιν δύο διαδοχικών προκηρύξεων διαγωνισμού με άγονο αποτέλεσμα, προχωρεί τώρα σε απευθείας ανάθεση, διατηρώντας το πλαίσιο που ζητούσε και με τις προκηρύξεις αυτές. Όπως είπε ο Δήμαρχος, η συγκεκριμένη ομάδα, στην οποία συμμετέχει και επαγγελματίας εμπορίας κρέατος, αποδέχεται το σχέδιο λειτουργίας των σφαγείων, με δύο γραμμές παραγωγής (σφαγής), εκ των οποίων η μία θα λειτουργήσει με το άνοιγμα των σφαγείων και η δεύτερη σε επόμενη φάση.

Η άλλη πρόταση, ήταν του κ. Ζαχαρία Πατρωνάκη.

Ο κ. Κοκκίνης είχε ζητήσει στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να παρίσταντο και χωριστά να γίνει ακρόαση των εκπροσώπων που κατέθεσαν τις δύο προτάσεις, κάτι που δεν συνέβη τελικά.

Η Επιτροπή συμφώνησε να προσκληθεί την επόμενη εβδομάδα και να προσέλθει εκπρόσωπος της σύμπραξης «Δινεράκη – Βελημβασάκη», μετά την πρόκριση της πρότασής της, ώστε να εκθέσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το επενδυτικό και λειτουργικό σχέδιό της.