Την σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου για την ανόρυξη γεωτρήσεων στον Δήμο Αγίου Νικολάου υπέγραψε η διοίκηση της ΔΕΥΑΑΝ. Συγκεκριμένα αφορά την ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων στις περιοχές α) Κριτσά-Τάπες, β) Κρούστα και γ) την αντικατάσταση της παλαιάς γεώτρησης DF40 της Κοινότητας Χουμεριάκου.

Ο σκοπός των ερευνητικών γεωτρήσεων, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ είναι ο έλεγχος δύο διαφορετικών περιοχών για την ποσότητα και ποιότητα νερού. Σε περίπτωση επιτυχούσας γεώτρησης, θα ακολουθήσει η αξιοποίηση του αποτελέσματος για τουλάχιστον δύο νέες υδρευτικές γεωτρήσεις, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ύδρευσης των περιοχών Κριτσάς – Ταπών – Κρούστα. Η Κριτσά αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω της υψηλής αγωγιμότητας που παρουσιάζει το νερό ύδρευσης κατά τη θερινή περίοδο και καθίσταται αναγκαία η βελτίωσή του.

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται ανόρυξη μίας γεώτρησης πίσω από τον αρχαιολογικό χώρο της Λατούς. Δύο γεωτρήσεις θα ανορυχθούν στην περιοχή Ταπών, όπου δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα υδρολογικά στοιχεία. Η τρίτη, θα ανορυχθεί κοντά στη δεξαμενή του Κρούστα.

Η ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης στο «Παρακαλούρι» σε αντικατάσταση της παλαιάς (DF40), προβλέπεται για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης τεσσάρων οικισμών, η οποία πιθανότατα θα σωληνωθεί για να καλύψει τις πολύ πιεστικές ανάγκες της περιοχής.

Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπ΄ όψιν του ότι ο εξοπλισμός και το γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί, πρέπει να έχει δυνατότητα ανόρυξης τουλάχιστον μέχρι 500 μέτρα και διάμετρο 15 ½’’, καθώς και να διαθέτει οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα ή υλικό είναι απαραίτητο για την σωστή διάνοιξη των γεωτρήσεων.

Τα συνολικά μέτρα που προβλέπεται να διατρηθούν μέχρι 9 5/8’’ είναι 1.950, με διεύρυνση σε 15 ½’’ στα 1.180 μέτρα και τελική διάμετρο σωλήνωσης 10 ¾” tubo γαλβανιζέ εν θερμώ με μούφες πάχους 6 χιλιοστών. Προβλέπεται τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα 1 ¼”, διαβαθμισμένου χαλικόφιλτρου θαλάσσιας προέλευσης καθώς και η διεξαγωγή δοκιμαστικών αντλήσεων με τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας παροχής 25-50-70 κ.μ/ώρα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή των γεωτρήσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθεί στη ΔΕΥΑΑΝ ένα τεύχος ανά γεώτρηση στο οποίο θα παρουσιάζεται η υδρογεωλογική έρευνα και η αντίστοιχη τομή της γεώτρησης. Επίσης θα υποβληθεί πλήρης φάκελος για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας χρήσης νερού στην Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας.

Το συνολικό κόστος του έργου, μετά την έκπτωση, ανέρχεται στο ποσό των 349.000€  (με ΦΠΑ 24%), και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Στηριζόμενος στα στοιχεία του άρθρου σας θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις και αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να μου απαντήσει έστω και των εκ υστέρων αφού ήδη έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο που δυστυχώς στο άρθρο δεν αναφέρεται.
  1. Πώς επιλέχθηκαν τα σημεία των ανορύξεων των ερευνητικών γεωτρήσεων αφού δεν υπάρχουν γεωλογικά δεδομένα για την περιοχή των Ταπών και του Κρούστα; (Που υπάρχουν!!!)
  2. Στη θέση πίσω από τον αρχαιολογικό χώρο της Λατούς η γεωλογία της περιοχής είναι ξεκάθαρη και δυστυχώς το ποσοστό της επιτυχίας είναι απειροελάχιστο όπως και στη θέση της δεξαμενής στο χωριό του Κρούστα. Πώς επιλέχθηκε το μέγιστο βάθος διάτρησης των γεωτρήσεων σε αυτές τις περιοχές;
  3. Γιατί οι αντλητικές δοκιμές θα γίνουν μόνο σε συγκεκριμένες παροχές των 25, 50 και 70 m3/h; Πώς επιλέχθηκαν;
  4. Ας υποθέσω ότι κάνω λάθος στις εκτιμήσεις μου στην περιοχή του Κρούστα και της Λατούς και έστω βρεθεί νερό στο βάθος των 500 μέτρων και είναι καλής ποιότητας για της ύδρευση των περιοχών (σε καμιά περίπτωση!!!) έχει προβλεφθεί το κόστος της άντλησης του καθώς και οι φθορές των αντλητικών και της ίδιας γεώτρησης από το συγκεκριμένο λάθος;
  Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που σαν γεωλόγος που ερευνά την περιοχή του Μιραμπέλου για είκοσι χρόνια μου δημιουργούνται αλλά δεν θέλω να κουράσω τους αναγνώστες ή τους υπεύθυνους που τυχών θα διαβάσουν το συγκεκριμένο κείμενο.

Comments are closed.