Κρυμμένες ομορφιές του Μεραμπέλλου! Ο απάνεμος κόλπος της «Χωματίστρας», κοντά στον Αφορεσμένο, καταφύγιο των ψαράδων της περιοχής.