Το φαράγγι της Κριτσάς είναι στεγνό και το ποτάμι πριν τη γέφυρα στην Παναγία Κερά κατεβάζει ελάχιστο νερό που αυξάνεται όσο πλησιάζει την περιοχή του Μαρδατίου.

Ιδιαίτερα στη θέση Μάμαλο το ποσότητα του νερού είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Κρίνοντας από προηγούμενα χρόνια θεωρώ ότι θα αντέξει μέχρι την ημέρα που θα εξαφανιστεί ο κορωνοϊός… μέχρι το τέλος του Μαΐου. (Λ.Κ.)

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας