Ο Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. ενημερώνει τους δημότες ότι παρακολουθεί στενά το θέμα της σταδιακής επαναλειτουργίας των αθλητικών χώρων. Εστάλη ήδη έγγραφο στη Γ.Γ.Α. με σκοπό να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα που θεωρούμε ότι χρήζουν αποσαφήνισης.
Ο τρόπος λειτουργίας αλλά και το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθούν μόλις λάβουμε τις σχετικές απαντήσεις.
Οφείλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ότι είναι εφικτό για να διασφαλίσουμε το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα προταθεί από τη Γ.Γ.Α. και θα τηρήσουμε με απόλυτη συνέπεια τις κεντρικές οδηγίες που θα μας δοθούν με κύριο γνώμονα την υγεία των αθλούμενων.

Ο  Πρόεδρος του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.                                                                       ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΦΑΪΛΑΚΗΣ