Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία στην πόλη των Χανίων δημοτικού κοινωνικού πλυντηρίου.

Ήδη η Οικονομική Επιτροπή του δήμου ενέκρινε τους όρους και την διαδικασία για την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού προκειμένου να μισθώσει ακίνητο, όπου και θα στεγαστεί η νέα δομή.

Το ακίνητο σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού πρέπει να έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 120 τετραγωνικά μέτρα, να είναι μερικώς ή πλήρως διαμορφωμένο προκειμένου να υπάρξει άμεση χρήση του και λειτουργία της κοινωνικής δομής.

Πρέπει να βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς: Κυδωνίας, Μυλωνογιάννη, Υψηλαντών, Καραΐσκάκη, αφενός για την υποστήριξη του από το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και αφετέρου για την εύκολη πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Παράλληλα το ακίνητο πρέπει να έχει οικοδομική άδεια ή να είναι νομίμως υφιστάμενο, να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, και αποχέτευσης και να έχει κατάλληλο φωτισμό.

Στο ακίνητο πρέπει να υπάρχει ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση,να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις καταλληλότητας και υγιεινής, πυροπροστασίας και οι χώροι του να είναι εύκολα προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες.