Η αλιευτική περίοδος για τις ανεμότρατες μηχανότρατες σήμερα του Αγίου Νικολάου ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η συντήρηση του καλοκαιριού. Το ψάρεμα με τις τράτες ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και διαρκεί ως το τέλος Μαΐου.

Βίντεο: Λεωνίδας Κλώντζας

Από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο, δεν επιτρέπεται το ψάρεμα για τα συγκεκριμένα σκάφη, ώστε να υπάρξει επαρκές περιθώριο αναπαραγωγής των αλιευμάτων, αλλά και «ανακούφισης» των τόπων αλιείας από τα συρόμενα δίχτυα.