Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τη θάλασσα. Όσα χρόνια τον γνωρίζω μέσα σε μια βάρκα τον θυμάμαι. Αναφέρομαι στο Γιάννη Λαγουδάκη.

«Είμαι ο πιο παλιός!», μας λέγει με νόημα και έτσι είναι. Μια ζωντανή ιστορία της πόλης μας είναι ο Γιάννης που σε κάθε συνάντησή μας αναπολεί περασμένες εποχές, πώς ήταν ο Άγιος Νικόλαος και πώς εξελίχθηκε σήμερα.
ΛΕΩΝ.Κ.