Τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η εργολαβία πράσινου για πρώτη φορά στη Δημοτική Κοινοτητα Βραχασίου η οποία περιλαμβάνει εκτός από κλαδέματα, φυτεύσεις, λίπανση, αποψίλωση, έλεγχο άρδευσης παρτεριών και χώρων πρασίνου καθώς και επιδιορθώσεις τοιχίων σε παρτέρια.

Επίσκεψη έγινε απ τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Διοίκησης και Πρασίνου Καστελλιανάκη Κωστή, τον εντεταλμένο σύμβουλο Λεμπίδη Μανώλη και τον Μανώλη Σουλαδάκη τοπικό σύμβουλο με την υπηρεσία και τον εργολάβο στην περιοχή, δόθηκαν προτεραιότητες, χώρος νεκροταφείου Βραχασίου, κεντρικός δρόμος του χωριού, χώρος Κοινότητας, χώρος παιδικής χαράς Βραχασίου, κάποια παρτέρια στην Μίλατο για φύτευση, χώρος σχολείου Μιλάτου, παιδική χαρά Μιλάτου και στην περιοχή Γεράκι στο Σίσι όπου θα γίνει φύτευση, δίκτυο ποτίσματος και συντήρηση στο σύνολο του κοινόχρηστου.