Από το Γραφείο Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας για τις εξής επιλέξιμες ειδικότητες:

 • ΤΕ Νοσηλευτικής
 • ΔΕ Νοσηλευτών / Βοηθών Νοσηλευτικής
 • ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
 • ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας / Πλυντρών – Πλυντριών
 • ΤΕ Μαιευτικής / Μαιευτών
 • ΤΕ Πληροφορικής
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας
 • ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών / Χειριστών ιατρικών συσκευών
 • ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας (ημερήσιοι φύλακες / φύλακες)
 • ΔΕ Υδραυλικών
 • ΔΕ Τεχνικού (Κλιβανιστών – Αποστειρωτών – Απολυμαντών)
 • ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών ιατρικών και βιολογικών

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από την Τρίτη 30/6/2020 στις 13:00 έως και την Πέμπτη 9/7/2020 στις 24:00. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ή τον σύνδεσμο https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/