Η Προϊσταμένη και οι Νοσηλευτές ΜΕΘ – ΜΕΘ Covid ΓΝΑΝ εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση:

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την κοινωνία των πολιτών ότι μετά από ένα κυκεώνα εγγράφων προς όλους τους φορείς Νοσοκομείο, ΥΠΕ, Υπουργείο μόλις λάβαμε το έντυπο οδηγιών από το υπουργείο ως διευκρινίσεις στο Ν.4690/2020.

Σας παραθέτουμε τις διευκρινήσεις για να γνωρίζετε επακριβώς τί συμβαίνει:

«Έντυπο οδηγιών για παροχή έκτακτης ενίσχυσης του άρθρου 49 του Ν.4690/2020.

Παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 49 του ν.4690/2020 ειδικά ως προς τον καθορισμό δικαιούχων και την εφαρμοστέα διαδικασία προσδιορισμού τους:

Καθορισμός δικαιούχων της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

  1. Ως δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες προσωπικού (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και βοηθητικό προσωπικό καθαρισμού) στις ακόλουθες κλινικές νοσοκομείων των ΔΥΠΕ αρμοδιότητάς σας:

Α) στις ΜΕΘ (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας) των καθορισθέντων νοσοκομείων αναφοράς για περιστατικά Covid 19, δυνάμει της από 28/1/2020 απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ, που όρισε τα νοσοκομεία αναφοράς για τη νοσηλεία ασθενών με Covid-19

  1. B) στις ΜΑΦ (Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας) των καθορισθέντων νοσοκομείων αναφοράς για περιστατικά Covid 19, δυνάμει της από 28/1/2020 απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ, που όρισε τα νοσοκομεία αναφοράς για τη νοσηλεία ασθενών με Covid-19

Γ) στις κλινικές νοσηλείας ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό Covid-19 των καθορισθέντων νοσοκομείων αναφοράς για περιστατικά Covid 19, δυνάμει της από 28.1.2020 απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ. Διευκρινίζεται ότι ως κλινικές νοσηλείας ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό Covid-19, ορίζονται οι κλινικές των νοσοκομείων στις οποίες νοσηλεύονταν οι ασθενείς μετά την οριστική διάγνωσή τους ως περιστατικά Covid-19, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές κλινικές στις οποίες ενδεχομένως εισήλθαν ή νοσηλεύτηκαν πριν από τη διάγνωσή τους ως περιστατικά νοσηλείας Covid-19.

  1. Για την ένταξη των δικαιούχων στις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων απαραίτητη και αναγκαία προϋπόθεση είναι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4690/2020 η μισθοδότησή τους για χρονικό διάστημα ενός μήνα (τουλάχιστον 30 ημερών) κανονικής υπηρεσίας από 25.2.2020 έως και 30.5.2020, ως υπηρετούντων στις οργανικές μονάδες νοσηλείας της παρ.1».

Αναφέρει επιβεβαιωμένη διάγνωση και μόνο αποκλείοντας την νοσηλεία στα ύποπτα κρούσματα.

Στο τμήμα της ΜΕΘ Covid ΓΝΑΝ όλοι δουλέψαμε με κίνδυνο της ζωής και της υγείας της δικής μας και των οικογενειών μας, κάτω από αντίξοες συνθήκες χωρίς άδειες και ρεπό. Και τα εν δυνάμει θετικά με όλη την απαιτούμενη προσοχή και τον κίνδυνο μέχρι επιβεβαίωσης ότι το δείγμα είναι αρνητικό.

Ο κίνδυνος είναι ο ίδιος για μας και τις οικογένειες μας και δεν αλλάζει αυτό.

Δυστυχώς αυτά δημιουργούν διχασμό και αίσθημα αδικίας, αφού εξαιρούνται αυτόματα κάποιοι που δεν νοσήλευσαν «θετικό», αλλά μόνο «ύποπτα» κρούσματα. Αν δοθεί δικαίωση, δεν θα είναι για όλους. Μεγάλο άδικο δυστυχώς!

Ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες μας που μας στηρίζουν.

Παραμένουμε στις επάλξεις.

Η Προϊσταμένη και οι Νοσηλευτές ΜΕΘ – ΜΕΘ Covid ΓΝΑΝ