Σε δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στον Δήμο Αγίου Νικολάου, προχωρεί ο Δήμος. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Νίκου Τραντά στην ΑΝΑΤΟΛΗ, τις προηγούμενες ημέρες η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τους όρους της δημοπρασίας για τα τμήματα αυτά τα οποία παραχωρούνται σε επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής. Φέτος υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι η τιμή εκκίνησης είναι κατά 60% μειωμένη, σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη δημοπρασία, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ της 15/5/2020 που αφορά ελάφρυνση για τα μισθώματα των επιχειρήσεων, λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης.

Πιο συγκεκριμένα:

– Για την παραλία Βούλισμα, όπου μισθώνονται 50 τ.μ., το συνολικό μίσθωμα ξεκινά από 1.600 ευρώ.

– Για την παραλία της Αμμουδάρας, όπου μισθώνονται 20 τ.μ., το μίσθωμα ξεκινά από 640 ευρώ.

– Για την παραλία Αλμυρού, όπου μισθώνονται 50 τ.μ., το συνολικό μίσθωμα ξεκινά από τα 1.600 ευρώ.

– Για την παραλία Σχίσματος, όπου μισθώνονται 45 τ.μ., το μίσθωμα ξεκινά από 1.440 ευρώ.

– Για τη Χιόνα, όπου μισθώνονται 20 τ.μ., το μίσθωμα ξεκινά από 640 ευρώ.

– Για την Κολοκύθα, όπου μισθώνονται 20 τ.μ., το μίσθωμα ξεκινά από 640 ευρώ.

– Για την Πλάκα, όπου μισθώνονται 50 τ.μ., το μίσθωμα ξεκινά από 1.600 ευρώ.

Για να γίνει δεκτή προσφορά, θα πρέπει να είναι ανώτερη κατά 3% από την τιμή εκκίνησης που ορίζεται ως κατώτατο όριο μισθώματος και κάθε προσφορά κατά 3% πιο υψηλή από την προηγούμενη. Εφόσον ο διαγωνισμός αποβεί άγονος για κάποια ή για όλα τα τμήματα αιγιαλού που δημοπρατούνται, τότε «επιστρέφουν» στην Κτηματική Υπηρεσία, από την οποία οι επιχειρηματίες θαλασσίων σπορ μπορούν να τα μισθώσουν απευθείας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την  13 η  Ιουλίου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 έως 13:00 στην Περιοχή   Ξηρόκαμπος Περιφερειακή οδός Αγίου Νικολάου -Ελούντας    (γραφείο  Δημάρχου) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στο διαγωνισμό ,οφείλει να καταθέσει  μεταξύ των άλλων στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού: 1. Εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου  Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το 1/10 του ορίου πρώτης προσφοράς. 2. Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή.  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 8354/2020 διακήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου .

 

 

Διχογνωμία για τη διάρκεια

 

Όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Αντ. Ζερβός, υπάρχει διχογνωμία μεταξύ Δήμου και Κτηματικής, για τη διάρκεια των συμβάσεων, τόσο με τη μίσθωση των παραλιών για ομπρέλες και ξαπλώστρες, όπως και για θαλάσσια σπορ, σημειώνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν με συμβάσεις τριετούς διάρκειας, όπως είχε γίνει την προηγούμενη τριετία, γιατί οι φετινές συνθήκες που επικρατούν είναι πολύ ιδιαίτερες και γι’ αυτό ο Δήμος επιλέγει να κάνει τις παραχωρήσεις μόνο για την τρέχουσα χρονιά και του χρόνου, που αναμένεται να αλλάξουν τα δεδομένα, να επαναπροσδιοριστούν οι τιμές και ανάλογα, να γίνουν οι δημοπρασίες.

Μέχρι 15 Ιουλίου, η παραπάνω τυπική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει εξαχθεί αποτέλεσμα της δημοπρασίας, για να κριθεί ποιες θα επιστρέψουν για την προβλεπόμενη διαδικασία στην Κτηματική Υπηρεσία. Εξ άλλου, όπως έχει συμβεί και προηγούμενες χρονιές, αποτελεί πια κοινή πρακτική.

Άρα, μετά τα μέσα Ιουλίου, θα υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα, που θα δείξει αν τελικά αποφασίσουν οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με το αντικείμενο, να βάλουν θαλάσσια σπορ σε παραλίες, όπου η τουριστική κίνηση που αναμένεται θα είναι δραματικά μειωμένη αλλά και θα είναι υποχρεωμένοι και αυτοί, όπως και πολλοί άλλοι στον χώρο του τουρισμού, να πιστοποιηθούν και να τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα αποτροπής μετάδοσης του κορωνοϊού.