Ο θηροφύλακας του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου μαζί με την ασκούμενη πρακτικής άσκησης του τμήματος Δασοπονίας και Δ.Φ.Π επισκέφθηκαν στο νομό Ρεθύμνης το Εκτροφείο Θηραμάτων Αρμένων και παρέλαβαν από το προσωπικό του πέρδικες.

Όπως ενημερωθήκαμε, τα πουλιά τοποθετήθηκαν σε ειδικά κλουβιά μεταφοράς. Έπειτα μεταφέρθηκαν στον Άγιο Νικόλαο, στα κλουβιά του συλλόγου μέχρι να απελευθερωθούν. Είναι αρίστης ποιότητας και έχουν ελεγχθεί από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι προσφορά από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσων.

«Οι δράσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων μας, με την εκτροφή και απελευθέρωση νέων περδίκων, θα ενισχύσουν να αυξηθεί ο αριθμός τους και θα δώσουν πιο όμορφη ζωή στα βουνά μας, καθώς έτσι εμπλουτίζεται και ο βιότοπος κάθε περιοχής», αναφέρει ο Σύλλογος.
ΛΕΩΝ.Κ.