Φωτογραφία αρχείου

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.), ενημερώνει τους γονείς ότι τη Δευτέρα 10 Αυγούστου2020 θα αναρτηθούν στα κεντρικά γραφεία του Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν., στους κατά τόπoυς Σταθμούς και στο sitewww.dimosagn.gr., μετά τις 14:00 μ.μ. οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης βρεφών και νηπίων των δομών Αγίου Νικολάου, Κριτσάς και Νεάπολης.

Από την Τρίτη 11 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 κατά τις ώρες 08:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ στο γραφείο του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Νικολάου (περιοχή Αμμούδα), καλείστε να προσέλθετε για τυχόν ενστάσεις επί των μορίων που έχει λάβει η αίτησή σας και όχι για να συμπληρωθούν δικαιολογητικά.

Με αίσθημα ευθύνης, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού covid-19, η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων, θα πραγματοποιείται, από έναν/μία ενδιαφερόμενο/νη και θα προσέρχεται με μάσκα και χρήση αντισηπτικού (θα παρέχει η υπηρεσία).

Τα τελικά αποτελέσματα των βρεφών και των νηπίων που θα φιλοξενηθούν θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2020, λόγω ότι οι εγγραφές των ωφελουμένων παιδιών μέσω ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται στις 02 Σεπτεμβρίου 2020.

Τέλος, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 περί ̈προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν με το πρωτόκολλο της αίτησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ