Πατήστε στη φωτογραφία που ακολουθεί, για να δείτε το άλμπουμ από το φιλικό ΑΟΑΝ-ΠΟΑ 0-0