Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΞεκινούν τη λειτουργία τους οι Σχολές Βυζαντινής Μουσικής, Αγιογραφίας και Ξυλογλυπτικής της...

Ξεκινούν τη λειτουργία τους οι Σχολές Βυζαντινής Μουσικής, Αγιογραφίας και Ξυλογλυπτικής της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου

Από

Ημερομηνία

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι, παρά τίς λειτουργικές δυσκολίες καί τίς ἰδιαίτερες συνθῆκες πού ἔχουν δημιουργηθεῖ, μέ σκοπό τήν προστασία τῶν χώρων συναθροίσεως κοινοῦ στό σύνολο τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας γιά τήν ἀποφυγή ἐπεκτάσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, θά λειτουργήσουν καί ἐφέτος, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, οἱ Σχολές Βυ­ζαντινῆς Μουσικῆς, Ἁγιογραφίας καί Ξυλογλυπτικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τηρουμένων τῶν ἀπαραιτήτων μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας, πού προβλέπονται ἀπό τίς Ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας.

Ἡ Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας εἶναι ἀνα­γνω­ρισμένη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ (ἀριθμ. ΦΕΚ 1275, τ. 2, 71996/1879) καί διευθύνεται ἀπό τόν Ἄρχοντα Ὑμνωδό τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ­κλησίας κ. Ἀντώνιο Πλαΐτη, πλαισιούμενο ἀπό ἐκλεκτούς συνεργάτες στη Νεάπολη, τόν Ἅγιο Νικόλαο, τά Μάλια, τήν Χερσόνησο καί τό Τζερμιάδο.

Ἡ φοίτηση στή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἶναι πενταετής. Στό τέλος κάθε διδακτικοῦ ἔτους διεξάγονται προαγωγικές, πτυχιακές καί διπλωματικές ἐξετάσεις ἀπό ἐπιτροπή πού ὁρίζει τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.

Οἱ σπουδαστές καί οἱ σπουδάστριες τῆς Σχολῆς, μετά τήν ἀποφοίτησή τους, ἔχουν τή δυνατότητα νά ἀποκτήσουν πτυχίο ἤ δίπλωμα, μέ τό ὁποῖο μπο­ροῦν νά διδάξουν ὡς καθηγητές σέ μουσικά σχολεῖα ἤ ἀκόμα νά ἀποκατα­στα­θοῦν σέ ἄλλους ἐκπαιδευτικούς ὀργανισμούς τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα ἤ νά στελεχώσουν τά ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Εἶναι καθῆκον ἐπιβεβλημένο, εὐθύνη ὅλων μας, νά στηρίξουμε τό ἔργο τῆς Σχολῆς αὐτῆς, γιατί ὅπως διαπιστώνετε πολλές Ἑνορίες δέν ἔχουν ψάλτη μέ ἀποτέλεσμα νά δυσχεραίνεται ἤ νά εὐτελίζεται ἡ θεία λατρεία, πού ἀποτελεῖ τό κέντρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ἐνορίας. Ἐάν δέν συστρατευθοῦμε καλύπτοντας ἄμεσα τήν ἔλλειψη αὐτή, θά ὁδηγηθοῦμε μελλοντικά στό κλείσιμο τῶν Ἐνοριῶν.

Ὁ Ἁγιασμός τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς θά τελεσθεῖ τήν Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, στίς 6.00 μ.μ., στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

Ἡ Σχολή Ἁγιογραφίας στεγάζεται σέ εἰδικά διαμορφωμένους χώρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Σεληνάρι καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Στή Σχολή διδάσκεται ἡ τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας τῆς Κρητικῆς Σχολῆς. Ὑπεύθυνος καί διδάσκαλος τῆς Σχολῆς εἶναι ὁ π. Θεμιστοκλῆς Ματθαιάκης. Ὁ Ἁγιασμός τῆς Σχολῆς Ἁγιογραφίας θά τελεσθεῖ τήν Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στίς 6.00 μ.μ., στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἡ Σχολή Ξυλογλυπτικῆς στεγάζεται στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ὑπεύθυνος εἶναι ὁ κύριος Νικόλαος Μάνεσης. Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας, διά τῆς Σχολῆς αὐτῆς, συνεχίζει τήν παραδοσιακή τέχνη τῶν νιταδώρων πού γέννησε ὁ τόπος μας, τῶν ὁποίων τά περίτεχνα διάτρητα τέμπλα στολίζουν τούς Ἱερούς Ναούς μας.

Ἐφέτος ἡ Σχολή Ξυλογλυπτικῆς θά λειτουργήσει μέ περιορισμένο ἀριθμό σπουδαστῶν. Οἱ ἐγγραφές θά εἶναι περιορισμένες, ἐπειδή τά τμήματα πού θά συγκροτηθοῦν θά εἶναι ἑξαμελῆ, λόγῳ τῆς πανδημίας. Ὁ Ἁγιασμός τῆς Σχολῆς θά τελεσθεῖ τό Σάββατο 3 Ὀκτωβρίου 2020, στίς 6.00 μ.μ., στήν Ἱερά Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πόλεως Ἁγίου Νικολάου.

Σᾶς προσκαλοῦμε νά προσέλθετε νά φοιτήσετε στίς Σχολές αὐτές, προτρέποντες ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, κυρίως ὅμως νέους καί νέες νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Τεχνῶν καί νά ἀναδειχθοῦν συνεχιστές τῆς ἄφθιτης ἐκκλησιαστικῆς καί πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς.

Πρόσφατα άρθρα