Ο Δήμαρχος Σητείας Γεώργιος Ζερβάκης έχοντας υπόψη το από 20/10/2020 πρακτικό της Δημοτικής Παράταξης ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ, περί διαγραφής μελών της, αποφασίζει την παραμονή των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων Σητείας κ.κ. Αϊλαμάκη Γεωργίου και Παπαδάκη Ιωάννη στη θέση του Αντιδημάρχου Σητείας, με τις ίδιες αρμοδιότητες και για το υπόλοιπο της θητείας τους (μέχρι 2-9-2021), όπως αναλυτικά περιγράφονται στις υπ’ αριθ. 840 & 843/2019 αποφάσεις ορισμού.