Υπάρχουν ανάγκες σε πρόσθετο εξοπλισμό, γιατί η ΜΕΘ νοσηλεύει βαριά περιστατικά, είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κ. Χάνι Μασούντ, διευκρινίζοντας ότι σταδιακά παραλαμβάνονται υλικά που ανακουφίζουν τις υπάρχουσες ανάγκες της Μονάδας.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες το Υπουργείο Υγείας, μέσω της ΔΥΠΕ, έχει προμηθεύσει τη ΜΕΘ με τα υλικά που χρειάζεται και είναι σε εξέλιξη η παραλαβή και όσων επιπλέον έχουν ζητηθεί.

Εκεί που υπάρχει μεγάλη ανάγκη είναι η ενίσχυση της ΜΕΘ με ιατρικό προσωπικό, τόνισε ο διευθυντής της Μονάδας. Χρειάζονται τουλάχιστον 2-3 εντατικολόγοι οπωσδήποτε για να σηκώσουν το βάρος που σήμερα επωμίζονται οι τέσσερις υπηρετούντες ιατροί, λειτουργώντας και εξαντλώντας πολλές φορές τα όρια της αντοχής τους.

Εφόσον παρουσιαστούν πολλά περιστατικά covid που θα χρειαστούν παράλληλη νοσηλεία στη ΜΕΘ-covid, τότε από άλλες κλινικές του νοσοκομείου θα ανακληθούν νοσηλεύτριες στη ΜΕΘ, από εκείνες που έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν στη ΜΕΘ και έχουν την αναγκαία εκπαίδευση. Είναι άγνωστο αν το ΓΝΑΝ θα εξασφαλίσει επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό με τις προκηρύξεις που είναι σε εξέλιξη και τις συμβάσεις που γίνονται.

Τόσο η Γενική όσο και η ΜΕΘ-covid έχουν ανάγκη από προσωπικό, το βάρος για τη λειτουργία των οποίων μοιράζονται σήμερα οι υπηρετούντες σ’ αυτές τις κρίσιμες μονάδες του νοσοκομείου, κατέληξε.