Πολλές και καλές είναι οι βροχοπτώσεις φέτος!
Όμορφες είναι οι εικόνες του ποταμού στον κάμπο της Κριτσάς (Μάμαλο Μαρδατίου)