Χαμόγελο στα χείλη για υπερχρεωμένους συνταξιούχους από την Ιεράπετρα, έφερε η υπαρ. 144/15 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας σύμφωνα με την οποία «κουρεύτηκε» το χρέος τους συνολικά κατά 157.772 ευρώ, από τα 198.052 ευρώ που χρωστούσαν, και έσωσαν το σπίτι τους από τον πλειστηριασμό.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, όπου οι εν λόγω δανειολήπτες από το έτος 2012, απευθύνθηκαν σ’ αυτή, ως μέλη της, και ζήτησαν την συνδρομή της, για την ένταξη τους στον ν. Κατσέλη, πρόκειται για δανειολήπτες, με μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε μία πιστώτρια Τράπεζα. Οι αιτούντες είναι, ο μεν σύζυγος συνταξιούχος του ΟΓΑ, με μηνιαία σύνταξη 306,10 ευρώ, η δε σύζυγος συνταξιούχος του ΙΚΑ, με μηνιαία σύνταξη 494,15 ευρώ, ηλικίας 68 ετών και 60 αντίστοιχα. Είναι γονείς δύο ενηλίκων τέκνων, τα οποία οικονομικά δεν τους βαρύνουν.
Εισοδήματα που διαθέτουν συνολικά 800,25 ευρώ από τις συντάξεις τους και περιουσιακά στοιχεία κατοικία 72 τ.μ , επί οικοπέδου 144,57 τ.μ, ιδιοκτησία, της συζύγου.
Με απόφαση του δικαστηρίου ρυθμίζονται τα χρέη του συζύγου με μηνιαίες καταβολές προς την Τράπεζα επί μια πενταετία, ποσού 110 ευρώ τον μήνα και για την σύζυγο επιβάλλει για την διάσωση της κατοικίας, καταβολή μηνιαίας δόσης μετά την πάροδο της πενταετίας, για 10 χρόνια, σε 120 ισόποσες μηνιαίες καταβολές , των 280,15 ευρώ.