Οι δυνατότητες που υπάρχουν για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Με πρωτοβουλία της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Τουρισμού προκειμένου να γίνει αξιολόγηση των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων και συντονισμός των επόμενων δράσεων, ώστε να υπάρξουν στοχευμένες κινήσεις προβολής και στρατηγικών συνεργασιών υπουργείου, ΕΟΤ, Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών και ιδιωτικού τομέα.
Συμμετείχαν εκτός από την Υπουργό, εκπρόσωποι Περιφερειών, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, εκπρόσωποι Ενώσεων Ξενοδόχων, Πρακτόρων και εκπρόσωπος της Aegean.
Συζητήθηκαν οι εξελίξεις τόσο από τη Ρώσικη αγορά όπως και από τις άλλες αγορές, οι δυνατότητες που υπάρχουν για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η αναβάθμιση της ποιότητας και προσέλκυση επισκεπτών με υψηλή αγοραστική δύναμη καθώς και η προώθηση στοχευμένων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων που θα αξιολογήσει το Υπουργείο ώστε να καταστρώσει το σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τις Περιφέρειες.
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Μιχάλης Βαμιεδάκης που εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης, δήλωσε πως ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία από πλευράς Υπουργείου, διότι η επιτυχία μπορεί να έλθει μόνο με την συνεργασία και την συνέργεια.
«Πιστεύουμε πως πρέπει να σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα. Παρ’ όλα αυτά το θετικό ρεύμα που δημιουργείται για την Ελλάδα στην παρούσα χρονική συγκυρία και η ανάδειξη της Ελλάδας σε παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία σχεδιασμού μακρόπνοης στρατηγικής η οποία θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα για όλους» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Βαμιεδάκης.