Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΛασίθι γενικάΣεμινάριο για λογιστές

Σεμινάριο για λογιστές

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Με μεγάλη συμμετοχή Λογιστών – Φοροτεχνικών και μελών του Περιφερειακού Τμήματος ολοκληρώθηκε το επίκαιρο σεμινάριο σε Ηράκλειο και Λασίθι με θέμα: «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Πρώτη Εφαρμογή για πολύ μικρές και μικρές οντότητες – Κλείσιμο χρήσης».

Εισηγητής ήταν ο κ. Μιχελινάκης Βαγγέλης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας.

OIKONOM9698
Ο εισηγητής αναφέρθηκε σε τρεις κατηγορίες οντοτήτων: στις πολύ μικρές οντότητες με απλογραφικά στοιχεία, στις πολύ μικρές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και στις μικρές οντότητες. Έγινε κατά περίπτωση αναφορά στις υποχρεώσεις τους, τη χρονική τακτοποίηση εσόδων – εξόδων, το μητρώο παγίων, την απογραφή και επιμέτρηση αποθεμάτων, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τον ισολογισμό. Ακολούθησαν παραδείγματα και απαντήθηκαν ερωτήματα των παρευρισκομένων.

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα