Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΛασίθι γενικάΈκδοση και ανανέωση Δελτίων μετακίνησης μειωμένου εισιτηρίου για τα Άτομα με...

Έκδοση και ανανέωση Δελτίων μετακίνησης μειωμένου εισιτηρίου για τα Άτομα με Αναπηρίες

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Η Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Λασιθίου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η έκδοση και η ανανέωση Δελτίων μετακίνησης μειωμένου εισιτηρίου έτους 2015 για τα Άτομα με Αναπηρίες (Α.μ.ε.Α.), θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18/12/2015.
Η έκδοση νέων δελτίων θα γίνεται αποκλειστικά από τη Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Λασιθίου, ενώ η ανανέωση των Δελτίων θα γίνεται και από τα ΚΕΠ του Νομού, έως και 31η Ιανουαρίου 2016.
Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου 50% υπεραστικών λεωφορείων είναι:
α) Άτομα με Αναπηρία άνω του 67%, μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Λασιθίου: α)Ελληνικής υπηκοότητας,
β) Υπήκοοι Κρατών Μελών της Ε.Ε.,
γ) Υπήκοοι Κρατών-Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
δ) Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α),
ε) Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος στ)αναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3989/59 ΦΕΚ201/Α) και έχουν παθολογοανατομικό πρόβλημα αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και η διάρκεια ισχύος της. Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ, δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.
2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή και το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους ή τις Περιφερειακές Ενότητες αντίστοιχα.
Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
Για την έκδοση νέας κάρτας δύο πρόσφατες φωτογραφίες και σε περίπτωση Δελτίου συνοδού τρεις.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κρατούν το βιβλιάριο ασθενείας μαζί τους.
Πληροφορίες για την έκδοση ή ανανέωση δελτίων μετακίνησης στη Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας στα τηλέφωνα: 2841340394, 2841340382, 2841340383.

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα