Αρχική_Τοπικά νέαΙεράπετραΤο Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου Ιεράπετρας

Το Εγχειρίδιο Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου Ιεράπετρας

Από

Ημερομηνία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας ενέκρινε την εφαρμογή του εγχειριδίου διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου Ιεράπετρας ως δικαιούχου στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Πρόκειται για εγχειρίδιο που αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και την υλοποίηση έτσι σημαντικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων που θα υποστηρίξουν την αναπτυξιακή τροχιά του Δήμου Ιεράπετρας.

Τέλος κατά την ίδια συνεδρίαση προωθήθηκαν με αποφάσεις του Δ.Σ έργα και δράσεις που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις υλοποίησης, συμβάλλοντας έτσι στην επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησής τους.
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Τζιρβελάκης

Πρόσφατα άρθρα