Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
ΑρχικήΚρήτηΕνέργειες παρακολούθησης και σχεδιασμός μακροχρόνιου διαχειριστικού πλαισίου για τη συλλογή Αρωματικών και...

Ενέργειες παρακολούθησης και σχεδιασμός μακροχρόνιου διαχειριστικού πλαισίου για τη συλλογή Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στο Ν. Χανίων

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε  στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Μακροχρόνια παρακολούθηση αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο Νομό Χανίων και αξιολόγησης των φυσικών πληθυσμών τους», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, και διανύει ήδη το δεύτερο έτος υλοποίησής του.

Το έργο που υλοποιείται από το ΜΑΙΧ σε συνεργασία με την Δ/νση Δασών Χανίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των φυσικών πληθυσμών 4 αρωματικών φυτών ενδιαφέροντος (ρίγανη, φασκόμηλο, ματζουράνα, μαλοτίρα), και φιλοδοξεί να αποτελέσει αξιόπιστη επιστημονική βάση για το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της συλλογής και καλλιέργειας των συγκεκριμένων φυτών και να συμβάλλει στη βελτίωση των όρων εμπορίας των αρωματικών φυτών και στη δημιουργία ενός πιστοποιημένου τοπικού προϊόντος με προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία.

Από την πρώτη ανάλυση των δεδομένων, διαφαίνεται ότι μεγαλύτερη πίεση δέχονται οι φυσικοί πληθυσμοί που εντοπίζονται κοντά στο οδικό δίκτυο και κοντά σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ σε περιοχές με δυσκολότερη πρόσβαση τα υπό μελέτη φυτά εμφανίζονται σε μεγαλύτερες πυκνότητες. Στόχος του έργου είναι με τα υφιστάμενα δεδομένα να σχεδιαστεί ένα μελλοντικό σύστημα μακροχρόνιας παρακολούθησης των υπό μελέτη αρωματικών φυτών, έτσι ώστε να υπάρχουν συστηματικές και συγκρίσιμες καταγραφές για να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη μακροχρόνια τάση μείωσης ή μη των συγκεκριμένων φυτών. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος παρακολούθησης θα ξεκινήσει εντός του 2016 ενώ θα συμπληρώνεται σταδιακά με τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τις επισκέψεις πεδίου αξιολόγησης των φυσικών πληθυσμών, που επίσης θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση και το τρέχον έτος.

 

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα