Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Koukourakis Line
Αρχική_Τοπικά νέαΆγιος ΝικόλαοςΔράση χιλιαστών στην Μητρόπολή μας

Δράση χιλιαστών στην Μητρόπολή μας

Από

Ημερομηνία

Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών
Συνεργασία Δημοτών

Πρός

Τό εὐσεβές πλήρωμα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου

 

Ἀγαπητοί μου,

Ἔχομε πληροφορηθεῖ ὅτι ὀπαδοί τῆς αἱρέσεως τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἤ ἁπλῶς «Γιεχωβάδων» ἤ «Χιλιαστῶν» ἤ «Σπουδαστῶν τῶν Γραφῶν», ὅπως ἀλλιῶς λέγονται, περιέρχονται ἐσχάτως τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά μας καὶ στέλνουν ἤ ἀφήνουν χειρόγραφες ἐπιστολὲς, διὰ τῶν ὁποίων, μὲ φιλικὴ προσέγγιση, προσπαθοῦν νὰ ἑλκύσουν ὀπαδούς.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πέτρας καί Χερρονήσου μέ αὐτή τήν ἀνα­κοί­νωσή της ἀπευθύνεται σέ κάθε χριστιανό καί σέ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο καί ἐφιστᾶ τήν προσοχή τους, ὥστε νά μήν ἐξαπατηθοῦν ἀπό αὐτήν τήν παραπλανητική ἐπιστολή.

Οἱ παραπάνω αἱρετικοὶ διαδίδουν τίς δοξασίες τους μέ ἔντυπα, τὰ ὁποῖα διακινοῦν ὡς ἐντολοδόχοι πλασιέ τῆς μεγάλης κερδοσκοπικῆς πολύ­εθνικῆς ἑταιρείας «Σκοπιά». Σήμερα δὲ, περισσότερο ἀπὸ παλαιότερες ἐπο­χὲς, ἐκμεταλλευόμενοι τή σύγχρονη, πολυεπίπεδη κρίση πού ἔχει ἐν­σκή­ψει τά τελευταῖα χρόνια στήν Πατρίδα μας, ἐπαγγέλλονται τή λύτρωση ἀπὸ τὸ ἄγχος καὶ τὰ δεινὰ καί τήν ὑλική εὐημερία. Ἰδιαιτέρως ἐκμεταλλεύονται τήν δυσκολία τῶν ἀνθρώπων καί κάνουν ἐντυπωσιακή φιλανθρωπία.

Οἱ «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» εἶναι μία πολιτικοκοινωνικὴ αἵρεση μὲ θρησκευτικό μανδύα, ἡ ὁποία ἔχει τίς ρίζες της στήν Ἀμερικανική Φυλλαδική Ἑταιρεία ΣΚΟΠΙΑ, μὲ ἕδρα τό Μπρούκλιν τῆς Νέας Ὑόρκης. Ἡ Ἑταιρεία αὐτὴ, ποὺ ἐμφανίζεται ὡς θρησκεία δέν ἔχει καμία σχέση μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀρνεῖται τήν Θεότητά Του, τόν ὀνομάζει «κατώτερο Γιό τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ἀρνεῖται ὅλη τή διδασκαλία Του. Ἀρνεῖται καί πολεμᾶ τήν Ἐκκλησία πού ἵδρυσε, δηλαδή τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἔχει ἀλλάξει τό Εὐαγγέλιο καί τό παρερμηνεύει. Ἔχει σκοπό θεοκρατικό, δηλαδή νά καταργήσει κάθε ἐξουσία καί θεσμό καί νά κυριαρχήσει σέ ὅλο τόν κόσμο μὲ τὸ πρόσχημα τῆς θρησκείας, ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ Ἰεχωβά θεοῦ.

Συνεπῶς! ΠΡΟΣΟΧΗ! Ὁ κίνδυνος εἶναι μέγιστος! Ἡ εὐθύνη τοῦ καθενός εἶναι μεγάλη. Ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ εἶναι στήν Ἐκκλησία, πού στερεώθηκε στὸν Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ ὄχι στήν Ἀμερικανική Ἑταιρεία, ἡ ὁποία καπηλεύεται γιά τά συμφέροντά της τό Χριστό καί τό Εὐαγγέλιό Του, ποὺ παρερμηνεύει ἀσύστολα (Α΄ Τιμ. 3.15 . Ρωμ. 16.17-18).

Ἔχομε χρέος στὴν Παναγία Τριάδα, στὸν ἀρχηγό τῆς Πίστεώς μας Ἰησοῦ Χριστόν, στὴν Παναγία Θεοτόκο Μητέρα μας, στοὺς Ἁγίους μας, στὴν Πίστη καὶ τὴν εὐσέβεια τῶν προγόνων μας, νά μένουμε σταθερά ἑνωμένοι μέ τήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Νά γνωρίσουμε καλά τήν Πίστη τῆς Ἐκκλησίας. Νά τήν κρατᾶμε ἀκέραιη. Νά τή ζοῦμε μέ συνέπεια. Γιατί ἔτσι μόνο θά ἀξιωθοῦμε ἀπό τόν Θεάνθρωπο Σωτήρα τοῦ κόσμου Ἰησοῦ Χριστό τῶν ἀγαθῶν τῆς αἰώνιας Βασιλείας Του. (Κολ. 2.6-7, Ἰούδα 20-21, Ἐβρ. Α΄ 21).

Ὁ Χριστός εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησία, πρίν ἀπό 2000 χρόνια καὶ ὄχι ὁ Κάρολος Ρῶσελ, ποὺ ἵδρυσε τὴν κερδοσκοπικὴ Ἀμερικανικὴ Ἑταιρεία «Σκοπιά», τέλη τοῦ 19ου αἰώνα.

Ὡς Ὀρθόδοξοι πιστοί ἔχουμε χρέος νά ἀγαπᾶμε ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἑπομένως καί τούς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι, ὅμως, πρέπει νά ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀσθενεῖς. Νά δείχνουμε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη μας. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς συμβουλεύουν νά ἀγαπᾶμε τούς πλανεμένους καί νά μισοῦμε τήν πλάνη. Αὐτὸ ἔχομε χρέος νὰ πράττομε κι ἐμεῖς. Γιατὶ ἀγάπη πρός τούς αἱρετικούς δέν σημαίνει ἔκπτωση Πίστεως, ἀλλά σταθερότητα καὶ ὁμολογία. Ἡ Πίστη μᾶς παρεδόθη «ἐφάπαξ» καὶ μόνη αὐτὴ, εἶναι ὁ στύλος καί τό ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας (Α΄ Τιμ. 3,15).

Τέλος, προτρεπόμεθα καὶ παρακαλοῦμε: Στρατευθετε στν νορία σας, συμβουλευθεῖτε τν πίσκοπό σας, τος ερες σας, τος θεολόγους σας. Μείνετε πιστο στν κκλησία το Χριστο.

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

1 ΣΧΟΛΙΟ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

melissa-filema
Ατσαλής-Ιωάννης
Καρνάγιο
Πατρωνάκης

Πρόσφατα άρθρα